Ontspanningstrainingen

folder ontspanningstraining
We worden in deze hectische tijd vaak geconfronteerd met stress of spanningen. Met name op de werkvloer ontstaat stress vaak uit onvrede over de werksfeer, concurrentie onderling en moeite met het loslaten van de gebeurtenissen van de dag. Deze geven al snel een gevoel van stress waar je moeilijk afstand van kunt
nemen.

Deze vormen van stress kunnen als ze lang aanhouden ook nog eens overgaan in lichamelijke klachten zoals:
• een verhoogde bloeddruk,
• slapenloosheid,
• hoofdpijn,
• verandering van je eetpatroon,
• onzekerheid en bij langdurige stress zelfs tot
• diabetes type 2.

shutterstock_108952340

Het is dus goed om een vorm te vinden waarin je stress kunt reduceren. Velen vinden een mogelijkheid door te gaan sporten of in een leuke hobby. Wanneer je merkt dat dit onvoldoende effect heeft en je geen mogelijkheid meer hebt om je te kunnen ontladen is het goed om eens te infomeren naar de mogelijkheden die er zijn om te leren ontspannen door middel van een training.

We hebben de volgende trainingsmethoden in huis:

Individuele training
Deze training omvat 10 sessies van een uur welke afhankelijk van uw zorgverzekering worden vergoed. Deze training is gericht op:
• ontspanning door middel van het aanleren van ademtechnieken
• spanningsvermindering ( fysiek en psychisch)
• houdingsgericht leren ontspannen

Bedrijfstrainingen
Voor bedrijven hebben wij een training op gezet die verschillende problemen gericht kan aanpakken binnen uw organisatie. Dit is een training voor kleine groepen werknemers (max. 8 personen) waarin de nadruk ligt op de communicatie onderling, de effecten van stress op het lichaam en de uiting hiervan. In de training ligt de nadruk vaak op hoe de werknemer hier zelf invloed op kan uitoefenen. Naast het inzicht vergroten ligt het accent op wat je kunt doen in een moeilijke stressvolle situatie zodat de stress, het werk en de omgang met collega’s zomin mogelijk zal beïnvloeden en de stressfactoren niet meer in de weg staan van de persoonlijke ontwikkeling. Dit leidt tot een beter resultaat op het werk en de gezondheid leidt niet meer onder het werk. Hierdoor neemt de kwaliteit en de productiviteit toe.

Informatie over ontspanningstrainingen
Indien u vragen heeft of een afspraak wilt maken, kunt u contact opnemen met ons via
contactformulier
• health@shenmen.eu
• 06 191 74 525